Reklam och dess historia

Reklam är någonting som har funnits sedan en väldigt lång tid tillbaks i tiden, och idag ser man det i princip överallt. Det är en del av vårt samhälle och bland det mest vanliga som finns idag. Men det är inte många som vet hur reklamen kom dit till där den är idag.

Redan under Egypternas tid så började de göra affischer av papyrus, och man gjorde även reklam för vissa tjänster direkt på väggar i Pompeji. Ett annat sätt man gjorde reklam för sin verksamhet var att ha symboler på skyltar utanför dess verksamhet. Exempelvis en skylt med en sko utanför en skomakares verktungsram_lampa_reklamsamhet. För att göra reklam för de saker man sålde så hängde man upp sina färdiga produkter i skyltfönstren.

Det var år 1766 som de allra första tidningsannonserna dök upp. Dessa innehöll mestadels information kring produkten och den som producerade den. Det var först år 1877 som dessa annonser utvecklades betydligt mer, eftersom en kvinna vid namn Sofia Gumaelius öppnade en annonsbyrå i Stockholm. Det blev mycket modernare där även slogans och fina illustrationer fick ta plats i annonserna. Man fick här inspiration från USA och copywrite-yrket.

Eftersom industrialismen gjorde att allt fler människor kunde producera varor, så ökade även behovet av att göra reklam för sina varor. Det var hårdnande konkurrens och därför började folk lägga extra kraft på att utforma reklamen för sina produkter. De började även göra sina produkter extra speciella och hålla på med branding. Det var bland annat viktigt att lyfta sitt företag med en egen och igenkännbar symbol. Här skulle man kunna ta ögonkakaon som exempel, där de två ögonen alltid har funnits där för att man skall känna igen dess produkt.

År 1928 så hade den första hollywoodfilmen premiär och reklamen spred sig över många olika medier. Idag så är själva målet med reklam att man skall skapa en relation mellan varumärket och kunden.