Otillåten reklam i Sverige

I Sverige är det marknadsföringslagen som är den centrala lagen inom reklam. Själva grundprincipen inom reklam är att det alltid skall kunna vara möjligt att se att det är reklam det rör sig om. Man får absolut inte luras när man gör reklam genom att till exempel få sin annons att se ut som en redownloaddaktionell artikel i en tidning eller genom att göra ett blogginlägg utan att förklara att man gör reklam för något.

En annan regel som också är grundläggande inom reklam och marknadsföring är att allting alltid måste vara sant och att detta även skall kunna bevisas. Om man inte talar sanning i sin reklam kan man bli åtalad för falsk marknadsföring vilket är ett brott.

Det finns mycket reklam som inte är tillåten i Sverige. Nedan följer några exempel på otillåten reklam:

  • På svenska tv-kanaler är det inte tillåtet att göra reklam för alkohol- eller tobaksvaror. Anledningen till att man kan se detta på tv är för att vissa kanaler är internationellt ägda.
  • När man gör reklam för en bil får man inte använda ordet miljövänlig. Detta är på grund av att man enbart får använda denna beskrivning för varor som antingen inte påverkar miljön alls eller om den förbättrar miljön.
  • Man får inte använda sig av en större förpackning än nödvändigt när det rör sig om mat eftersom konsumenterna då kan tror att man får mer mat än vad man får. Det kan då röra sig om vilseledande marknadsföring.
  • Det är absolut aldrig tillåtet att syssla med våld, trakasserier eller hot i reklam.
  • Man får inte använda sig av ord som “gratis”, “garanti”, “bäst”, “rea” eller “billigast” hur som helst utan det finns vissa bestämmelser kring detta som man måste följa.
  • Löften i reklam till exempel om stora viktminskningar genom att äta ett piller är inte tillåtet. Som sagt måste man alltid kunna bevisa allt man säger.